اخبار برگزیده

مسئول دلسوز

.

بنیانگذار جمهورى اسلامى ایرانره:

آنهایى که در خانه هاى مجلل ، راحت و بى درد آرمیده اند و فارغ از همه رنج ها و مصیبتهاى جانفرساى ستون محکم انقلاب و پابرهنه هاى محروم ، تنها ناظر حوادث بوده اند و حتى از دور هم دستى بر آتش نگرفته اند ، نباید به مسئولیت هاى کلیدى تکیه کنند که اگر به آنجا راه پیدا کنند ، چه بسا انقلاب را یک شبه بفروشند.


مسئول دلسوز

مسئول دلسوز

مسئول دلسوز

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها